Våld i kvinnors samkönade relationer har i såväl svenska som internationella undersökningar visat sig vara ungefär lika vanligt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Ändå är det få av dessa kvinnor som söker stöd. Mot bakgrund av detta har Uppsala Kvinnojour skrivit boken Om hon varit man; för att erbjuda yrkesverksamma en kunskapsfördjupning om kvinnors våld mot kvinnor.

På internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot
kvinnor vill Uppsala Kvinnojour rikta ljuset mot detta ämne, genom en digital halvdagskonferens.

Föreläsare:

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister. Öppnar konferensen med ett inledningsanförande.

Maria Tillquist, kurator på RFSL:s stödmottagning. Föreläser om bemötande av våldsutsatta HBTQ-personer inom stödverksamheter.

Carin Holmberg, föreläsare och forskare. Föreläser om samband mellan olika maktordningar samt utifrån egen forskning om våld i samkönade relationer.

Uppsala Kvinnojour kommer att sända en förinspelad halvdagskonferens digitalt.

Tid: 8.30-11.00