08.30-16.00, Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6, Uppsala

På internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor vill Uppsala Kvinnojour rikta ljuset mot vårdnadstvister där en förälder utövat våld mot den andra föräldern, och i många fall även barnet. Trots att uppgifter om våld mot mamma och/eller barn framkommer i vårdnadsutredningar, värderas barns rätt till en god relation till bägge föräldrar högre än barns rätt att leva ett liv fritt från våld. Under konferensen undersöks hur lagstiftning och praxis i vårdnadsmål ser ut idag. Vad får det för konsekvenser för barnet, och vad behöver förändras? Vad är egentligen barns bästa i vårdnadstvister?

Vi får även möjlighet att anlägga ett internationellt perspektiv på vårdnad, då organisationen Women’s Legal Services South Australia (WLSSA) besöker oss och föreläser om australiensisk familjerätt och hur denna tar hänsyn till våld i nära relationer.

Konferensen riktar sig främst till yrkesverksamma, men även privatpersoner är välkomna. Det går att anmäla sig redan nu för att säkra en plats på konferensen!

Medverkande:

Annika Rejmer, forskare och rättssociolog. Rejmer har bland annat forskat om utredningar av vårdnadstvister.

Rebecca Berg, utredare vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof).

Women’s Legal Services South Australia (WLSSA). WLSSA arbetar med juridisk rådgivning, utbildning och opinionsbildning. Representanter från organisationen deltar vid konferensen för att redogöra för den australiensiska familjerättslagstifningens fördelar och nackdelar i vårdnadstvister.

Rebecca Lagh, advokat specialiserad på sexualbrott, våld i nära relation och brott mot barn. Lagh deltog som expert i SOU 2019:32: Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord, som föreslår straffbestämmelsen barnfridsbrott.