Heldagskonferens om våldtäkt, skuld och skam

Konferensen hölls på Stadsbiblioteket i Uppsala. På konferensen deltog: