Heldagskonferens om strypvåld och sekundär traumatisering

Konferensen hölls på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. På konferensen deltog:

Morag McLean

Legitimerad sjuksköterska

Morag McLean är legitimerad sjuksköterska med över 35 års erfarenhet. De senaste 11 åren har Morag arbetat på lokala kvinnojourer i Edmonton, Kanada, och erbjudit sin expertis som sjuksköterska till kvinnor och barn som flytt våld i hemmet. Hon är särskilt kunnig inom området strypvåld och tog år 2009 fram ett dokument som ger stöd till yrkesverksamma när de ska identifiera strypvåld. Morag har tagit emot ett antal utmärkelser för sitt engagerade arbete med våldsutsatta kvinnor.

Under föreläsningen kommer åhörarna få veta mer om strypvåld i nära relation, hur offer för strypvåld kan identifieras och vilken hjälp den som utsatts för strypvåld behöver.

Josefin Grände

Legitimerad psykoterapeut

Josefin Grände är legitimerad psykoterapeut och har arbetat med frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation i över 20 års tid. Idag arbetar hon i egen verksamhet som psykoterapeut på egen mottagning, som utbildare och föreläsare för yrkesverksamma och som handledare för personalgrupper som arbetar med våld och trauma.

Att i sitt arbete möta människor som har utsatts för våld och andra potentiellt traumatiserande upplevelser påverkar och förändrar oss alla, både på kort och lång sikt. Föreläsningen innehåller både beskrivningar av riskfaktorer och viktiga signaler på att arbetet påverkar oss negativt. Den innehåller också beskrivningar av vilka faktorer vi från forskning och klinisk erfarenhet vet kan skapa ett skydd från sekundär traumatisering, både på organisatorisk och individuell nivå.