2020

Våld i kvinnors samkönade relationer har i såväl svenska som internationella undersökningar visat sig vara ungefär lika vanligt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Ändå är det få av dessa kvinnor som söker stöd. Mot bakgrund av detta har Uppsala Kvinnojour skrivit boken Om hon varit man; för att erbjuda yrkesverksamma en kunskapsfördjupning om kvinnors våld mot kvinnor.

På internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot
kvinnor vill Uppsala Kvinnojour rikta ljuset mot detta ämne, genom en digital halvdagskonferens. Mer information om föreläsare kommer inom kort.

Uppsala Kvinnojour kommer att sända en halvdagskonferens digitalt.

Tid: 8.30-11.00