2020

På internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot
kvinnor 2020 uppmärksammade Uppsala Kvinnojour våld i kvinnors samkönade relationer genom en digital halvdagskonferens.

Våld i kvinnors samkönade relationer har i såväl svenska som internationella undersökningar visat sig vara ungefär lika vanligt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Ändå är det få av dessa kvinnor som söker stöd. Mot bakgrund av detta har Uppsala Kvinnojour skrivit boken Om hon varit man; för att erbjuda yrkesverksamma en kunskapsfördjupning om kvinnors våld mot kvinnor.

Under konferensen belystes ämnet belystes ämnet från olika perspektiv, både ur forskningssynpunkt och praktiskt stöd.

Medverkande:

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister. Öppnade konferensen med ett inledningsanförande.

Amanda Birging, informatör på Uppsala Kvinnojour och projektledare till boken ”Om hon varit man”.

Maria Tillquist, kurator på RFSL:s stödmottagning. Föreläser om bemötande av våldsutsatta HBTQ-personer inom stödverksamheter.

Carin Holmberg, föreläsare och forskare. Föreläser om samband mellan olika maktordningar samt utifrån egen forskning om våld i samkönade relationer.