Uppsala kvinnojour är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden och fristående från myndigheter. Uppsala kvinnojour har funnits i Uppsala sedan 1981. Vi arbetar utifrån en feministisk grundsyn och för att synliggöra och motverka den manliga överordningen som är inbyggd i samhället. Vår målsättning är att verka för kvinnors och tjejers rättigheter och mot kvinnoförtryck i alla former.

Uppsala kvinnojour drivs till största delen med anslag från Uppsala kommun, socialstyrelsen, stiftelser och fonder. Vi får även medel från enskilda donationer som bidrar till vår verksamhet.

I styrelsen sitter 5-7 kvinnliga ledamöter. Föreningen har ca 35 ideella medlemmar som arbetar aktivt inom jouren och fyra anställda som arbetar främst dagtid. Samtliga anställda har djup kunskap om mäns våld mot kvinnor.