På internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor bjuder Uppsala Kvinnojour in till en digital halvdagskonferens. Detta år riktar vi ljuset mot det ekonomiska våld som kvinnor utsätts för i nära relationer.

Det ekonomiska våldet begränsar en kvinnas livsutrymme på flera plan och kan fortlöpa även efter en separation. Under konferensen får vi veta mer om hur våldet kan ta sig uttryck, vilka konsekvenser det får, men också hur det går att upptäcka och förebygga.

Medverkande:

Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Inleder konferensen med ett öppningsanförande.

Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete. Bedrivit forskning med fokus på handläggning av ekonomiskt bistånd och ekonomiskt förtryck som ett uttryck för våld i nära relation.

Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare på NOA (Nationella Operativa Avdelningen) inom området brott i nära relation.

Uppsala Kvinnojour kommer att sända en halvdagskonferens digitalt.

Tid: 13.00-15.30